Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ANTONIM TERBARU TAHUN 2016

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ANTONIM TERBARU TAHUN 2016
1.    AHLI
a.    Amatir
b.    Palsu
c.    Canggih
d.    Partikelir
e.    Anasir
2.    TIRUAN
a.    Orisinil
b.    Asli
c.    Tulen
d.    Bukan tiruan
e.    Murni
3.    PASCA
a.    Awal
b.    Sebelum
c.    Mulai
d.    Sesudah
e.    Sekarang
4.    FIKSI
a.    Legenda
b.    Nonfiksi
c.    Imajinasi
d.    Mitos
e.    Impian
5.    JAHAT
a.    Sulit
b.    Baik
c.    Virus
d.    Tahan
e.    Benigna
6.    MODERN
a.    Tradisional
b.    Konservatif
c.    Sekuler
d.    Kolot
e.    Pluralis
7.    KECIL
a.    Sedang
b.    Gajah
c.    Besar
d.    Jumbo
e.    Marak
8.    MANDIRI
a.    Senang
b.    Tenggang rasa
c.    Memihak
d.    Bergantung
e.    Antipati
9.    RIVALITAS
a.    Persaingan
b.    Persengketaan
c.    Persesuaian
d.    Keributan
e.    Caci maki

10.    KUNO
a.    Mutakhir
b.    Model baru
c.    Asli
d.    Sederhana
e.    Modern

11.    TERPUTUS
a.    Tersobek
b.    Terserak
c.    Kontinu
d.    Termakan
e.    Terus

Baca Juga  SOAL DAN JAWABAN AQIDAH AKHLAK ULANGANAKHIR SEMESTER GANJIL XII/IPA-IPS-BAHASA

12.    LONGGAR

a.    Disiplin
b.    Sempit
c.    Kurang
d.    Kendur
e.    Kecil

13.    BERBEDA

a.    Standar
b.    Tengah
c.    Sesuai
d.    Pinggir
e.    Normal

14.    NEKAT

a.    Berani
b.    Motif
c.    Maksud
d.    Coba-coba
e.    Takut

15.    KONTRA

a.    Lawan
b.    Kontradiksi
c.    Setuju
d.    Kontraksi
e.    Pro-Kontra

16.    PERINTIS
a.    Penerus
b.    Pewaris
c.    Pelopor
d.    Pencipta
e.    Pengikut

17.    NORMAL

a.    Benar
b.    Baik
c.    Jujur
d.    Cacat
e.    Tepat

18.    PALSU
a.    Masal

b.    Asli
c.    Tetirori
d.    Bohong
e.    Kusut

19.    TANGIS

a.    Bahagia
b.    Senyum
c.    Tawa
d.    Gembira
e.    Sedih

20.    CEPAT
a.    Lambat
b.    Seput
c.    Kusam
d.    Luntur
e.    Ketinggalan

21.    BOROS

a.    Hermat
b.    Cerdas
c.    Beres
d.    Irit
e.    Ekonomis

22.    MUDA
a.    Wreda
b.    Pintar
c.    Mujur
d.    Lajang
e.    Pilihan

23.    GASAL

a.    Ganjil
b.    Angka
c.    Genap
d.    Gangsal
e.    Bilangan

Baca Juga  SOAL IPA FISIKA SOAL CERDAS CERMAT PAKET 1

24.    NYATA
a.    Maya
b.    Ilusi
c.    Fatamorgana
d.    Khayal
e.    Gaib

25.    AKTUAL
a.    Modern
b.    Nyata
c.    Baru
d.    Fiktif
e.    Sebenarnya
KUNCI JAWABAN ANTONIM
.
1.    A. Amatir
Ahli mempunyai arti orang yang mahir dan paham sekali dalam suatu ilmu. Lawan kata yang paling tepat dari kata ahli adalah mahir.
2.    A. Orisinil
Lawan kata yang paling tepat dari kata tiruan adalah kata orisinil yang berarti asli.
3.    B. Sebelum
Pasca mempunyai arti sesudah. Lawan kata yang paling tepat dari kata pasca adalah kata sebelum.
4.    B. Nonfiksi
5.    B. Baik
6.    A. Tradisional
7.    C. Besar
8.    D. Bergantung
Mandiri berarti keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Lawan kata yang paling tepat dari kata mandiri adalah bergantung.
9.    C. Persesuaian
Rivalitas mempunyai arti pertentangan, permusuhan, perlawanan. Lawan kata yang paling tepat dari kata rivalitas adalah persesuaian.
10.    E. Modern
11.    C. Kontinu
12.    B. Sempit
13.    C. Sesuai
14.    D. Takut
15.    C. Setuju
Kontra dapat berarti dalam keadaan yang menentang. Lawan kata yang paling tepat dari kata kontra adalah setuju.
16.    A. Penerus
Perintis dapat berarti orang yang mempelopori. Lawan kata yang paling tepat dari kata perintis adalah penerus.
17.    D. Cacat
Normal dapat berarti sesuai dengan keadaan yang biasa dan tidak ada kelainan. Lawan kata yang paling tepat dari kata normal adalah cacat.
18.    B. Asli
19.    C. Tawa
20.    A. Lambat
21.    A. Hemat
22.    A. Wreda
Lawan kata yang paling tepat dari kata muda adalah wreda yang berarti tua.
23.    C. Genap
24.    A. Maya
Nyata mempunyai arti benar-benar ada dan berwujud. Lawan kata yang paling tepat dari kata nyata adalah maya.
25.    D. Fiktif

Baca Juga  Soal SMK Mata Pelajaran : Perbaikan dan Setting Ulang
SOAL DAN KUNCI JAWABAN ANTONIM TERBARU TAHUN 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SMA KELAS 12, Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>