Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
BANJIR
Ing mangsa rendheng, ing ngendi-endi padha kebanjiran. Ora kaya kulinane, banjir cethek, tur ora suwe.
Nanging ing taun iki, banjire gedhe lan jero banget. Omah-omah padha kelem sarta meh warata sawilayah Nusantara. Ing Jakarta, Bandung, lan liya-liyane maneh.
Donya brana ora ngukub, keleban utawa kenyut. Sing sing keleban padha rusak. Sing kenyut keli padha ilang. Baran-barang dagangan ing toko-toko lan ing pasar iya mengkono Reregan iya banjur larang tur ora ana barange.
Kurban jiwa iya akeh. Ana sing mati keli, mati keleleb, lan ana sing mati kesetrum. Sing ora mati akeh kang katrajang lelara. Kasusahane warga bebrayan tikel matikel.
Kang kaya mengkono iku butuh tangan-tangan peduli. Tetulung marang bangsane sabiyantu sapapadhane tumitah.

I.Isenana nganggo tembung sing mathuk!
1.    Ing mangsa apa akeh banjir. . . .
2.    Miturutwacan, banjiringtauniki. . . .
3.    Kahanane rega barang ing daerah kang kena banjiryaiku. . . .
4.    Apa bae sing keleleb utawa keli. . . .
5.    Kahanane warga sing keleleban banjiryaiku. . . .
6.    Sikap kita sing ora ngalami kebanjiranyaiku. . . .
7.    Raden Gatot Kaca iku satriya kang gagah. . . .
8.    Lanang wadon, gedhe. . . padha nonton bal balan ing lapangan
9.    Semar, Gareng, Petruk,lan  Bagong ing pewayangan diarani. . . .
10.    Raden Werkudara kuwi satriya ing. . . .
11.    Tuti maca majalah ing kamar, sing dadi jejere ukara. . . .
12.    Adik nggambar jaran, apa pola ukara iki. . . .
13.    Yayan nulis karangan ing kelas isuk mau, sing dadi katerangan waktu ukara. . . .
14.    Tutik tuku buku gambar, sing dadi lesane ukara. . . .
15.    Puisi jawa diarani . . .
16.    Gambar wayang ing sisi kiwo aran . . . .
17.    “Maca buku”Yen ditulis nganggo aksara jawa. . . .
18.    “Lara Mata” Yen ditulis nganggo aksara jawa. . . .
19.    Yen kepengin mulya kudu “jer basuki mawa. . . .
20.    PeparabeRadenGatotKacayaiku. . . .
21.    PeparabeRadenWerkudara yaiku . . . .
22.    Adik nginum teh, bapak uga agi. . . kopi
23.    Adik mangkat sekolah, Bapak uga. . . .teng kantor
24.    Aksara  jawa men monine “i” kudu diwei sandangan. . . .
25.    Aksara jawa mmen monine “NG” kudu diwei sandangan. . . .
II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1.    Sebutna perangane layang!
2.    Apa bae sandangan aksara jawa, 3 bae?
3.    Gawea ukara nganggo pola”JWLK” ?
4.    Gawea ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki!
a.    Satriya
b.    Sekti mandraguna
5.    “Puji Rahayu” Tulisen nganggo aksara jawa!
Kunci jawaban UUTS II  kelas V

1. Rendheng
2. Banjir gedhe lan jero banget.
3. Larang tur ora ana barange.
5. Korban jiwa, sing ora mati akeh sing katrajang lelara.
6. Tulung maring bangsane sabiyantu sapadhane.
7. Prakosa.
8. Cilik.
9. Punakawan.
10. jodhipati.
11. Tuti.
12.Jejer Wasesa lan  Lesan.
13. Isuk mau.
14. Buku gambar
15. Geguritan.
16. Werkudara.

17. mc buku

18. lr mt

19. Bae
20. Arjuna,.
21. Bima.
22. Ngunjuk.
23. Tindak.
24. Wulu = i (      i         )

25. Cecek = ng (          u           )

1.  -Titi mangsa (Tanggal)
-Ancase layang Marang sapa
-Pambuka
-Isine layang
-Panutup
-Jene sing kirim
2. -Wulu  =  i         (    i        )

– Suku  = u         (     u       )

-Cecek = ng       (     =       )

3. Yayan nulis karangan ing kelas isuk mau (Kebijakan Guru)
4. Raden Werkudara satriya ing Jodhipati. (Kebijakan Guru)

5. puji rayu

Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 5

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose