Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Kelas IV semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas IV semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
PANDAWA
Pandawa kuwi sedulur lima lanang kabeh. Pembarepe Pandawa yaiku Yudisthira uga disebut Puntadewa. Yudisthira manggon ing kasatriyan negara Ngamarta. Panggulune pandawa yaiku Bima, uga sinebut Werkudara. Bima manggon ing kesatriyan Jodhipati, Penengah Pandawa kuwi Arjuna. Peparabe Arjuna akeh banget yaiku Janaka, Dananjaya, Palaguna, Pandhuputra, Parta, Premadi, Wijanarka, Kasatriyane Arjuna ana ing Madukara. Satriya telu mau tunggal rama ibu yaiku putrane Pandhu Dewanata Dewi Kunti Talibrata.
Putrane Pandhu Dewanata karo Dewi Madrim kembar, yaiku Nakula lan Sadewa. Nakula uga sinebut Pinten, dene Sadewa sinebut Tangsen. Iya merga anak lima lanang kabeh mau putrane Pandhu Dewanata mau ing aran Pandawa. Nakula manggon ana kasatriyan Bumi Retawu, Sadewa ing kasatriyan Sawojajar.
1.    Pembarepe Pandawajenenge. . . .
2.    Putrane Dewi Kunti Tlaibrataanatuluyaiku. . . .
3.    Panengaeh Pandawayaiku. . . .
4.    Pandawa ikuana lima, yaiku. . . .
5.    Ibunekandung Pandawayaiku. . . .lan  . . . .
6.    Kasatriyan Bumi Retawu iku kasatriyane. . . .
7.    Peparabe Arjuna yaiku. . . .lan . . . .
8.    Ragile Pandawayaiku. . . .
9.    Raden gatot kaca kuwi satriya sing gagah prakosa,. . . balung wesi.
10.    Ing ngendi bae kudu nduweni . . . tanduk sing becik.
11.    Yen arepmangkatsekolah kudu . . .karobapalanibumu.
12.    Bu lurah marang sapa bae tansah . . . asor.
13.    Becik ketitik . . . ketara.
14.    Yen kepenginmulya kudu “jerbasukimawa. . . .
15.    “Kapan adik lunga maring pasar…?” Kelebu ukara . . . .
16.    “Jpukna buku!” kelebu ukara . . . .
17.    Adi kepengin lunga maring semarang numpak sepur, adi kudu tuku karcis lan nunggu nag . . . .
18.    Krambil sing esih enom diarani . . . .
19.    Kembang gedhang diarani. . . .
20.    Kembang klapa diarani . . . .
21.    Adik agi mangan rambutan, Simbah uga agi . . . roti.
22.    Adik agi tuku buku gambar, Ibu uga agi . . . sayuran
23.    Adik mangkat sekolah numpak pit, Bapak tindak kantor . . . motor.
24.    Aksara jawa yen kepengin moni “U” kudu disogi sandangan . . . .
25.    Aksara jawa yen kepengin moni “i” kudu disogi sandangan . . . .

Baca Juga  SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016

II.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS !
1.    Sapa bae putrane Pandu Dewanata karo Dewi Madrim!
2.    “Ibu lunga maring pasar” yen di basa krama dadi?
3.    Gawenen ukara pitakon ( 2 ) nganggo tembung tindak lan ngunjuk !
4.    Sebutna 3 sandangan aksara jawa !
5.    ”Dina Rebo” Tulisennganggoaksarajawa!

Kunci Jawqaban Kelas IV
1.    Yudhistira
2.    Yudhistira, Bima, Arjuna.
3.    Arjuna.
4.    Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa.
5.    Dewi Kunti Talibrata.
6.    Nakula.
7.    Janaka, Danajaya, Palagun.
8.    Sadewa.
9.    Otot Kawat.
10.    Tindak.
11.    Pamit.
12.    Andhap.
13.    Ala.
14.    Bea.
15.    Pitakon.
16.    Prentah.
17.    Stasiun.
18.    Cenkir.
19.    Jantung.
20.    Manggar.
21.    Dhahar.
22.    Mundhut.
23.    Nitih.
24.    Suku = i      (u)
25.    Wulu = u     (       i  )

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 Peduli Terhadap Lingkungan Kelas IV (Empat) KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

1.    Nakula lan Sadewa
2.    Ibu tindak menyang peken
3.    Dhik,Kapan bapak tindak menyang kantor…?
Simbah sampun ngunjuk kopi nopo dereng …?

4.    Wulu  = i   (     i       )

Suku  = u   (     u       )
Layar = r    (     /       )

5.    fin x[bo

Soal Kelas IV semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>